yt7RcBL2LbtVhTuhg5kcnuj7oIA

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Θέσεις-απόψεις του Τμήματος Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ ΔΜ στις προτεινόμενες αλλαγές του σχεδίου ΑΘΗΝΑ


Θέσεις-απόψεις του Τμήματος Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ ΔΜ στις προτεινόμενες αλλαγές του σχεδίου ΑΘΗΝΑ

Σύμφωνα με το εξαγγελθέν σχέδιο ΑΘΗΝΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, το Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων απορροφάται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ ΔΜ.
Η απόφαση αυτή στερείται ακαδημαϊκών κριτηρίων και αδικεί την παρουσία του Τμήματος στο χώρο της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, διότι κατά την άποψη μας:
Το Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (http://epeap.florina.teikoz.gr) είναι ένα σχετικά νέο Τμήμα και το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα που προετοιμάζει επιστήμονες που θα απασχοληθούν στον ποιοτικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων (προϊόντα του πρωτογενή τομέα) σε μια εποχή όπου η χώρα μας επιλέγει και προωθεί-ενισχύει την στροφή προς την παραγωγή αγροτικών προϊόντων ποιότητας. Σήμερα οι συνθήκες της αγοράς και οι προτιμήσεις των καταναλωτών έχουν αλλάξει ραγδαία και η απαίτηση για πιο υγιεινά και ασφαλή αγροτικά προϊόντα είναι επιτακτική ανάγκη, άλλωστε η ασφάλεια και ο έλεγχος των αγροτικών προϊόντων αποτελεί και ένα από τους βασικούς στόχους της ΚΑΠ, που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε αυτή την κατεύθυνση θεραπεύει ταυτόχρονα το γνωστικό αντικείμενο της αγροτικής οικονομίας-μάρκετινγκ και τον ποιοτικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων (τροφίμων). Ειδικότερα:
·         ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το γνωστικό αντικείμενο της αγροτικής οικονομίας-αγροτικού μάρκετινγκ (18 από τα 40 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών) αποτελεί αντικείμενο σπουδών των Γεωτεχνικών Επιστημών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γνωστικό αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου των ελληνικών αγροτικών προϊόντων (17 από τα 40 μαθήματα του προγράμματος Σπουδών) είναι επίσης αντικείμενο που ανήκει στα γεωπονικά Τμήματα.
·         ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Είναι το Τμήμα της ΣΤΕΓ Φλώρινας που έρχεται να συμπληρώσει ένα σημαντικό κομμάτι γνώσεων στην μεταποίηση και κύρια στον ποιοτικό έλεγχο της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, αλλά παράλληλα και το κομμάτι της αγροτικής οικονομίας που είναι απόλυτα συνυφασμένο με την παραγωγή και μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής.
·         ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Οι περισσότεροι από τους φοιτητές του Τμήματος διεξήγαν και διεξάγουν την πρακτική τους άσκηση στον ποιοτικό έλεγχο βιομηχανιών τροφίμων και σε φορείς-επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων (85%).
·         ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: Το 61% των εργαζόμενων αποφοίτων, εργάζονται στον ποιοτικό έλεγχο των βιομηχανιών τροφίμων.
·         ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Προεδρικό Διάταγμα 312 (ΦΕΚ 264/19-11-2003, Τεύχος Α).
·         ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η παρουσία και φοίτηση των φοιτητών υποστηρίζεται από: 4 αίθουσες διδασκαλίας και 6 εργαστηριακές αίθουσες Οι υποδομές του Τμήματος σε εργαστηριακό και επιστημονικό εξοπλισμό είναι ολοκληρωμένες και σύγχρονες. Όλες οι εγκαταστάσεις είναι άριστες. Ο επιστημονικός-εργαστηριακός εξοπλισμός αποτιμάται σε 1.112.000,00 ευρώ
·         ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: βιβλιοθήκη, εξοπλισμένο γυμναστήριο, φοιτητικό εστιατόριο και φοιτητική εστία.

Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ προτείνει τη διάλυση του Τμήματος και την απορρόφηση του από ένα Τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων. Η πρόταση αυτή δημιουργεί προβλήματα καθώς:
·         Αδικεί τους φοιτητές που θέλουν να εξειδικευτούν στον ποιοτικό έλεγχο και επέλεξαν να φοιτήσουν σε αυτό το Τμήμα μακριά από τις οικογένειες τους. Το Τμήμα επιλέχτηκε βάση του προγράμματος Σπουδών του και της ανταπόκρισης που έχει αυτό στην αγορά εργασίας.
·         Δεν τους δίνει την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο αλλά θέλει να τους μετατρέψει όλους σε μάνατζερ.
·         Οι απόφοιτοι μας, οι οποίοι σε μερικά χρόνια θα κατέχουν επιστημονικές γνώσεις σε ένα αντικείμενο που πολύ λίγες επιχειρήσεις θα αναζητούν πλέον
·         Δημιουργεί κενό στην εκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων στο αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου- αντικειμένου πολύ σημαντικού σήμερα στον Τομέα της διατροφής και επεξεργασίας των τροφίμων.
·         Καταστρέφει δομές οι οποίες μέσω των προγραμμάτων Σπουδών τους θα συνεισφέρουν στην ανόρθωση και επαναδραστηριοποίηση του αγροτικού Τομέα και κατ επέκταση της οικονομίας της Χώρας μας
·         Αχρηστεύει εξοπλισμό και υποδομές εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν με πολύ κόπο αλλά και πολύ χρήμα.
·         Ένας μεγάλος αριθμός ενεργών σπουδαστών μεταφέρεται σε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών που δεν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων του (εργαστηριακά και σχετιζόμενα με τον αγροτικό τομέα) δεν διδάσκονται και δεν μπορούν να διδαχθούν σε μια ΣΔΟ.

Το Τμήμα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε μια Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας ή σε μια Σχολή που εξειδικεύεται στη μελέτη του τροφίμου (ελέγχου της ποιότητας και της οικονομίας του). Στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας η Σχολή αυτή είναι η Σ.ΤΕ.Γ., στο Παράρτημα της Φλώρινας.


Ο προϊστάμενος του Τμήματος ΕΠΕΑΠ
Η Διευθύντρια και το Συμβούλιο της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου