yt7RcBL2LbtVhTuhg5kcnuj7oIA

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

Καινοτόμο μεταπτυχιακό από το ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας στην Καστοριά

master_kastoria

Master of Arts – MA in Public Relations and Marketing with New Technologies


Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, η παραδοσιακή διαφήμιση είναι πλέον πολυδάπανη και έχει αμφίβολα αποτελέσματα στην προσέγγιση των δυνητικών μας πελατών.
Σήμερα η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου προσφέρει νέες δυνατότητες στην επικοινωνία επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στον σχεδιασμό των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ κρίνεται ως απαραίτητο συστατικό επιτυχίας για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και το Tμήμα Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας δίνουν την δυνατότητα να γίνετε ειδικός στη χρήση νέων τεχνολογιών στις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ. Από το χειμερινό εξάμηνο του 2012 σας προσφέρουν το πιο πρωτοποριακό και καινοτόμο μεταπτυχιακό (Μaster) στην Ελλάδα Master of Arts – MA in Public Relations and Marketing with New Technologies.
Με την ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος θα είναι σε θέση:
 Να διαμορφώνουν και να υλοποιούν τα επικοινωνιακά προγράμματα επιχειρήσεων /οργανισμών αξιοποιώντας και συνδυάζοντας τα παραδοσιακά (τύπος, έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) με τα νέα μέσα (πλατφόρμες κοινωνικές δικτύωσης) επικοινωνίας

 Να συνδυάζουν offline με online επικοινωνιακές εκστρατείες με απώτερο στόχο τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ

 Να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να δημιουργήσουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση/οργανισμό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να χτίσουν ένα δυνατό brand name (επωνυμία) και μια ισχυρή πελατειακή βάση

 Να διαμορφώνουν, παρακολουθούν και αξιολογούν την επίτευξη στρατηγικών στόχων επικοινωνίας ευθυγραμμίζοντας τους με τις ανάγκες των πελατών

 Να αξιολογούν και να ανταποκρίνονται ανάλογα στις ανάγκες επιχειρήσεων/οργανισμών για την επίτευξη στόχων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας με ενέργειες προσανατολισμένες σε επιλεγμένα κοινά-στόχους

 Να συνδυάζουν πλούσιο περιεχόμενο, εικόνες, video και ήχο και προβολή του υλικού στο διαδίκτυο για να επιτύχουν στόχους μάρκετινγκ και branding (επωνυμίας προϊόντος, εταιρικού προφίλ)
 Να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα μέσα κοινωνικές δικτύωσης (π.χ., Facebook, Twitter, YouTube, κα) για την επαγγελματική παρουσία επιχειρήσεων /οργανισμών στα μέσα αυτά καθώς και για την προσέγγιση
περισσότερων πελατών και αύξηση του κύκλου εργασιών και των πωλήσεων

 Να διενεργούν έρευνες αγοράς για να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα και προτιμήσεις των δυνητικών πελατών αλλά και έρευνες αναζήτησης και επεξεργασίας στοιχείων από το διαδίκτυο για να σταθμίσουν τα σχόλια των καταναλωτών για τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν

 Να αποτιμούν την επιτυχία/αποτυχία επικοινωνιακών ενεργειών παρακολουθώντας και αναλύοντας μετρήσιμους δείκτες
Μάθετε την επιστήμη και την τέχνη της στοχευμένης στρατηγικής επικοινωνίας με την χρήση των νέων τεχνολογιών από καθηγητές με καταξιωμένη διδακτική και ερευνητική εμπειρία. Παρακολουθήστε μαθήματα και διαλέξεις στο σύγχρονο και τεχνολογικά εξοπλισμένο περιβάλλον μάθησης που προσφέρουν οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στη Καστοριά. Επενδύστε στο μέλλον σας με δυνατότητες καταβολής των διδάκτρων με ευκολίες πληρωμής. [ συνολικό ποσό διδάκτρων 4.500€, με καταβολή πρώτης δόσης 1.000€ και το υπόλοιπο με διακανονισμό μηνιαίο 130€/μήνα (εκτός τους καλοκαιρινούς), τριμηνιαίο-389€/τρίμηνο (εκτός του καλοκαιρινού) ή και εξαμηνιαίο-1167€/εξάμηνο.]

Οι διαλέξεις των μαθημάτων θα γίνονται Παρασκευή (απόγευμα)-Σάββατο (πρωί).
Πάρτε την απόφαση που θα σημαδέψει την επαγγελματική σας σταδιοδρομία σήμερα.
Λιγότερο από ένας μήνας απέμεινε για την υποβολή των αιτήσεων (8/10/2012).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:
http://kastoria.teikoz.gr/prmarketingmaster
http://www.facebook.com/prmarketingmaster


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου