yt7RcBL2LbtVhTuhg5kcnuj7oIA

Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

ΔΕΥΑΚ:Απάντηση σε καταγγελία για τα λύματα Κορησού
Εκτιμούμε την περιβαλλοντική ευαισθησία του συμπολίτη μας αλλά δεν συμμεριζόμαστε τον καταγγελτικό του τόνο.
Η ΔΕΥΑΚ αθόρυβα, με επιμονή και μεθοδικότητα, κατάφερε να ελέγξει άμεσα τις υποδομές
ύδρευσης και αποχέτευσης του νέου διευρυμένου “Καλλικρατικού”  Δήμου. Σε λιγότερο από δυο χρόνια, παρέχει αποτελεσματικές και ουσιαστικές υπηρεσίες σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Καστοριάς. Όλα αυτά, χωρίς να της περισσεύει το προσωπικό και οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι. 
Θα ήταν εύκολο για τη ΔΕΥΑΚ να καταγγείλει την απαράδεκτη, σε πολλές περιπτώσεις,  κατάσταση των υποδομών των νέων Δημοτικών Ενοτήτων που παρέλαβε, προτίμησε όμως να αφοσιωθεί στην επίλυση των προβλημάτων με τη μοναδική 30χρονη εμπειρία που είχε  στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους δημότες του πρώην Δήμου Καστοριάς.

Τα αποτελέσματα είναι θετικότατα.
Στα δυο χρόνια αυτής της προσπάθειας και μεταξύ πολλών άλλων:
·         πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες διορθώσεις στα αντλιοστάσια
·         αποκαταστάθηκαν  χρόνια προβλήματα στα δίκτυα
·         καθαρίστηκαν & απολυμάνθηκαν δεξαμενές και γεωτρήσεις
·         συστηματοποιήθηκε η χλωρίωση του πόσιμου νερού και ο έλεγχος της ποιότητάς του.

Σήμερα η ΔΕΥΑΚ έχει 24ωρη ετοιμότητα για την άμεση αποκατάσταση μιας βλάβης σε οποιαδήποτε περιοχή του νέου διευρυμένου Δήμου.
Παρέχει υγιεινό πόσιμο νερό σε όλους τους δημότες και διακινεί τα λύματα, όπου υπάρχουν δίκτυα, προς τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, οι οποίες λειτουργούν αδιάλειπτα σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.

Επί της καταγγελίας:
Ο κ. Ι. Τσακιρίδης θα έπρεπε να γνωρίζει ότι οι οικισμοί Κορησού και Λιθιάς δεν έχουν ολοκληρωμένο αποχετευτικό δίκτυο.
Έχει συνταχθεί η μελέτη και εντός των ημερών θα υποβληθεί πρόταση από τον Δήμο Καστοριάς  για την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του έργου «Αποχέτευση Οικισμού Κορησού», προϋπολογισμού3.787.000 €.
Το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο συμπλέκεται με το δίκτυο ομβρίων και τα λύματα μαζί με τα όμβρια οδηγούνται σε ένα αντλιοστάσιο για να προωθηθούν προς τον Βιολογικό Σταθμό. Η ικανότητα αυτού του αντλιοστασίου, από κατασκευής του, μόλις που αρκεί για την προώθηση των λυμάτων των οικισμών. Για τα όμβρια δεν υπήρχε πρόβλεψη παρά μόνο μια διακλάδωση στον κεντρικό αγωγό με δικλείδες που εξέτρεπε τα νερά (λύματα και όμβρια) σε παρακείμενο ρέμα, για να αποφεύγεται το πλημμύρισμα  του αντλιοστασίου σε βροχόπτωση. Το χειρότερο βέβαια ήταν ότι αυτό το αντλιοστάσιο η ΔΕΥΑΚ το παρέλαβε σε πολύ κακή κατάσταση. Οι δύο από τις τρείς υποβρύχιες αντλίες ήταν εκτός λειτουργίας με σοβαρή βλάβη και όλος ο θάλαμος ήταν κατάφορτος από φερτά υλικά (σκουπίδια).
Η ΔΕΥΑΚ καθάρισε το αντλιοστάσιο, ανέσυρε και επισκεύασε τις δύο αντλίες, διόρθωσε τον ηλεκτρικό πίνακα και έθεσε το αντλιοστάσιο σε λειτουργία. Η από κατασκευής αδυναμία του αντλιοστασίου, να μην έχει δηλαδή τη δυνατότητα να παραλάβει τα όμβρια παραμένει.  Άλλωστε τα όμβρια δεν είναι παραδεκτά για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και δεν πρέπει να προωθούνται στο Βιολογικό Σταθμό. Η ΔΕΥΑΚ δεν ανοίγει την δικλείδα εκκένωσης στο ρέμα, ίσως κάποιοι γείτονες όμως φοβούμενοι ότι σε βροχόπτωση θα πλημμυρίσουν τα χωράφια τους πέριξ του αντλιοστασίου, την ανοίγουν. Δύο λουκέτα σπασμένα, από το καπάκι του φρεατίου, έχουν βρεθεί εκεί.
Η ΔΕΥΑΚ προσπαθεί να διαχειρισθεί με τον καλύτερο τρόπο την υπάρχουσα κατάσταση αλλά δεν αρκείται μόνο σε αυτό.
Με παρέμβασή μας, αφού είχαμε έγκαιρα επισημάνει το πρόβλημα, ζητήθηκε από τον μελετητή η τροποποίηση της μελέτης του έργου «Σύνδεση δικτύων αποχέτευσης Βασιλειάδος, Μελισσοτόπου και Σταυροποτάμου με Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Καστοριάς» ώστε να περιλαμβάνει και την βελτίωση αυτού του αντλιοστασίου.
Στο έργο λοιπόν αυτό προϋπολογισμού 2.019.000 €, που δημοπρατήθηκε στις 24-01-2013 και σύντομα θα υπογραφεί η σύμβαση και μέχρι το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες, περιλαμβάνεται ουσιαστικά ένα καινούργιο αντλιοστάσιο στη θέση αυτού του προβληματικού, που αναφέρουμεπαραπάνω.

- Ο -
Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Κ.


Παναγιώτης Διαμαντόπουλος
                                                         διπλ. πολ/κός μηχ/κός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου